Dyby ne téj varty
[: Dyby ne téj varty, :]
[: u panského dvora. :]
[: Byla bys děvčico :]
[: téjto noci doma. :]

[: Ale, že tá varta, :]
[: u panského dvora. :]
[: Nebudeš děvčico, :]
[: téjto noci doma. :]
text vložil/a Pajin
vytvořeno:2008-12-09 09:45:46
změněno:2008-12-09 09:45:46