Nepij, Jano, nepij vodu
Nepij, Jano, nepij vodu, voda je ti len na škodu,
[: napij sa ty radšej vína, to je dobrá medecína. :]

Nepij, Jano, nepij vody, lebo po ní žaba chodí,
[: napij sa ty radšej vína, to je dobrá medecína. :]

Pijme, chlapci, pijme víno, šak voděnka teče prímo,
[: až sa vínka napijeme, voděnkú sa umyjeme. :]

Slobodnému není dobre, oženit sa není dobre,
[: lebo žena ťažké jarmo, mosíš ju živit zadarmo. :]

Peknú ženu nechcem mítí, lebo je s ňú ťažké žíti, :]
[: keby ně ju druhý lúbil, čo by som já smutný robil. :]

Škaredú též nechcem míti, lebo je s ňú ťažké žíti,
[: nemohl bych na ňu hledět, ani v noci u něj ležet. :]

Bohatú též nechcem míti, lebo je s ňú ťažké žíti,
[: lebo ona co hodina své bohatsví připomíná. :]

Chudobnú též nechcem míti, lebo je s ňú ťažké žíti,
[: lebo ona pořád brble, že má prázdné truhly, žigle. :]

A tak radšej ostanem tak, slobodňučký jako ten fták,
[: a půjdem si po slobodě, jak rybička v bystrej vodě. :]

Už sem prošel Trenčín mesto, švarných dievčat viděl cez sto,
[: švarných dievčat ako růža, každej by som robil muža. :]

Prečo sa ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
[: ani večer ani ráno, aký si ty sprostý Jano. :]

Prečo sa ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
[: ani hore, ani dole, ani ceculenky moje. :]
text vložil/a Jirka
vytvořeno:2008-12-07 15:14:48
změněno:2008-12-07 15:14:48