Tá moja Katerina
Tá moja Katerina, ej, ta měla sukňu a ta sukňa vážiła půl deváta funtu. Jeden funt, dva funty, tri funty, štyry funty, pět funtů, šest funtů, sedem funtů, osum funtů a ta sukňa vážiła půl deváta funtu.
text vložil/a Janninka
vytvořeno:2011-04-13 00:13:51
změněno:2011-04-13 00:13:51