Až já na tú vojnu půjdu
Až já na tu vojnu půjdu,
komu já sa požaluju,
[: rodičové v zemi sú, obráťa sa, zaplačú. :]

Podívám sa na lavečku,
kde sem vídal svú mamičku,
[: aj starého tatíčka, co ně sedlal koníčka. :]
text vložil/a Kuba
vytvořeno:2010-02-02 22:46:25
změněno:2010-02-02 22:46:25