Dalmácia
Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj.
Nic iné tam neuvidíš, len zelený háj.
[: Hory, doly, skale vysoké,
precházajú sa tam chlapci dormusové :]

Dobre bylo tem dormusom v Prešpurku ležat,
zakád oni nemoseli boja zkusovat.
[: Jak vyjeli na širé pole,
s Pánem Bohem ostávejte rodičové:]

S Pánem Bohem ostávajte aj frajárko má,
dokáď budem v batálii vpomeň si na mňa.
[: Až mně Pán Búh z vojny pomože,
vezmem si ťa za ženušku to ťa nemine:]

Jede befel od císara Franca Josefa,
šecí chlapci dormusové boja zdržte sa.
[:Jede turek s velikú silú,
šecí chlapci dormusové v boji zahynú:]
text vložil/a Knoflik
vytvořeno:2013-06-25 13:33:37
změněno:2013-06-25 13:33:37