Hněvala sa moja máti
Hněvala sa moja máti,
že já chodím za děvčaty,
[: nehněvaj sa moja stará máti, šak za tebú chodívali taky, volakedy dávno. :]

Aj vy páni z Veselského zámku,
dali ste ňa zabít pre galánku,
[: veznem si já kamarády svoje, nabijeme pištolenky dvoje, půjdeme sa zbíjat. :]
text vložil/a Kuba
vytvořeno:2010-02-02 21:38:29
změněno:2010-02-02 21:38:29