Nastaly nám smutné časy
Nastaly nám smutné časy v naší procházce,
že sa máme dostaviti k tej osentýrce.
[: Naše srdce smutná sú, že nás odvádět budú,
naši staří rodičové, ti naříkajú :]

Když jsme k osendě dojeli, všecí zpívali,
všecí páni oficíři z okna hleděli.
[: Odkaď, že tá chasa je , co tak pěkně verbuje
z tej si budem vybírati k našej asenďe :]

text vložil/a Knoflik
vytvořeno:2013-07-15 22:21:46
změněno:2013-07-15 22:21:46